Ústav zemských zdrojov

Oddelenie geo a montánneho turizmu (OGaMT)

Vedúci oddelenia:

Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: mario.molokac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Pracovníci:

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 122
E-mail: pavol.rybar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2800

doc. Ing. Ladislav Mixtaj, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-121
E-mail: ladislav.mixtaj@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

doc. Ing. Erik Weiss, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-121
E-mail: erik.weiss@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2332

doc. Ing. Roland Weiss, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-121
E-mail: roland.weiss@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: lubormir.strba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

Ing. Bartolomej Baláž, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-125
E-mail: bartolomej.balaz@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Ján Derco, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-119
E-mail: jan.derco@tuke,sk
Tel.: +421 55 602 2443

Ing. Slavomír Drevko, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-113
E-mail: slavomir.drevko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Ing. Jana Rybárová, PhD.
(MD)

Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: ladislav.hvizdak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

RNDr. Mária Koščová, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-113
E-mail: maria.koscova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Ing. Branislav Kršák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: branislav.krsak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

PaedDr. Pavel Hronček, PhD
Němcovej 32, č.d.
E-mail: pavel.hroncek@tuke.sk
Tel.: +421

Mgr. Marián Lukáč
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: marian.lukac@tuke,sk
Tel.: +421 55 602 2442

Ing. Daniela Marasová, PhD. (MD)

 

Interní doktorandi

Ing. Michal Starec
Park Komenského 19, č.d.
E-mail: michal.starec@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436

Ing. Mária Drevková
Němcovej 32, č.d.
E-mail: maria.majorosova@tuke.sk
Tel.: +421