Ústav zemských zdrojov

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ)

Vedúca oddelenia:

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128 b
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

Pracovníci:

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 127
Letná 9/A, 2. posch., č.d. 232 (dekanát)
E-mail: michal.cehlar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2009

prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 131c
E-mail: adriana.csikosova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2929

doc. PhDr. Mária Ria Janošková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128a
E-mail: maria.antosova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2983

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 126a
E-mail: edita.augustinova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.culkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3116

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2997

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128a
E-mail: andrea.senova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2983

Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: henrieta.pavolova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

Ing. Zuzana Jurkasová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: zuzana.jurkasova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966

Ing. Marcela Taušová, PhD.
Komenského 19, č.d. 130
E-mail: marcela.tausova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3115

Mgr. Mária Muchová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 126a
E-mail: maria.muchova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982

Ing. Jozef Zuzík, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128c
E-mail: jozef.zuzik@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2967

Interní doktorandi:

Ing. Matej Puzder
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: matej.puzder@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2436

Ing. Dominik Tudoš
Park Komenského 19, č.d. 73
E-mail: dominik.tudos@tuke.sk