Ústav zemských zdrojov

Oddelenie geo a montánneho turizmu (OGaMT)

Vedúci oddelenia:

doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Němcovej 32
E-mail: mario.molokac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Pracovníci:

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Němcovej 32
E-mail: lubormir.strba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

doc. Ing. Branislav Kršák, PhD.
Němcovej 32
E-mail: branislav.krsak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

doc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Němcovej 32
E-mail: ladislav.hvizdak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Ing. Ján Derco, PhD.
Němcovej 32
E-mail: jan.derco@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443

Ing. Slavomír Drevko, PhD.
Němcovej 32
E-mail: slavomir.drevko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Mgr. Marián Lukáč, PhD.
Němcovej 32
E-mail: marian.lukac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

Ing. Csaba Sidor, PhD.
Němcovej 32
E-mail: csaba.sidor@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443

Ing. Dana Tometzová, PhD.
Němcovej 32
E-mail: dana.tometzova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Barbara Iannaccone, PhD.
Němcovej 32
E-mail: barbora.bencoova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

Ing. Jana Rybárová, PhD.
Nemcovej 32
E-mail: jana.rybarova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Daniela Marasová, PhD.
Nemcovej 32
E-mail: daniela.marasova2@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Marieta Šoltésová, PhD.
Nemcovej 32
E-mail: marieta.soltesova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

Interní doktorandi: