Ústav zemských zdrojov

Oddelenie geo a montánneho turizmu (OGaMT)

Vedúci oddelenia:

doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: mario.molokac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Pracovníci:

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 122
E-mail: pavol.rybar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2800

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.
Němcovej 32, č.d.
E-mail: pavel.hroncek@tuke.sk
Tel.: +421

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: lubormir.strba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

doc. Ing. Branislav Kršák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: branislav.krsak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

doc. Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-114
E-mail: ladislav.hvizdak@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2664

Ing. Bartolomej Baláž, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-125
E-mail: bartolomej.balaz@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2930

Ing. Ján Derco, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-119
E-mail: jan.derco@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443

Ing. Slavomír Drevko, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-113
E-mail: slavomir.drevko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Mgr. Marián Lukáč, PhD.
Němcovej 32, č.d. B-120
E-mail: marian.lukac@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2442

Ing. Csaba Sidor, PhD.
Němcovej 32
E-mail: csaba.sidor@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3298

Ing. Dana Tometzová, PhD.
Němcovej 32
E-mail: dana.tometzova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2443

Ing. Barbara Benčöová, PhD.
Němcovej 32
E-mail: barbora.bencoova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2332

Ing. Jana Rybárová, PhD. (MD)

Ing. Daniela Marasová, PhD. (MD)

Interní doktorandi