Ústav zemských zdrojov

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií (OOZE)

Vedúci oddelenia:

prof. Ing. Peter Tauš, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: peter.taus@tuke.sk
tel: +421 55 602 2840

Pracovníci:

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 131
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk
tel: +421 55 602 2993

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 128 c
e-mail: stefan.kuzevic@tuke.sk
tel: +421 55 602 2967

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 126 b
e-mail: radim.rybar@tuke.sk
tel: +421 55 602 2385

doc. Ing. Martin Beer, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 131 a
e-mail: martin.beer@tuke.sk
tel: +421 55 602 2398

Ing. Ľubomíra Gabániová
Park Komenského 19
e-mail: lubomira.gabaniova@tuke.sk
tel: +421 55 602 2436