Ústav zemských zdrojov

Kontakt

Riaditeľ Ústavu zemských zdrojov:

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 131
e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk
tel: +421 55 602 2993

Sekretariát Ústavu zemských zdrojov:

Emília Barbieriková
Park Komenského 19, č. dv. 123
e-mail: emilia.barbierikova@tuke.sk
tel: +421 55 602 5195

Eva Bocanová
Park Komenského 19, č. dv. 12
e-mail: eva.bocanova@tuke.sk
tel: +421 55 602 3128

Emília Tomková
Park Komenského 19, č. dv. 12
e-mail: emilia.tomkova@tuke.sk
tel: +421 55 602 2957