Ústav zemských zdrojov

Štátne záverečné skúšky

Oddelenie montánnych vied
Otázky nájdete na tomto odkaze.

Oddelenie spracovania surovín
Štátnicové otázky OZPaES (Bc.) a MET (Ing).

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Otázky nájdete na tomto odkaze.

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií
Otázky nájdete na tejto stránke.

Oddelenie geo a montánneho turizmu
Otázky nájdete na tejto stránke.