Ústav zemských zdrojov

Štátne záverečné skúšky

Oddelenie montánnych vied
Integrovaný štátnicový predmet BaG
Integrovaný štátnicový predmet TBaT
Otázky na štátnice ZPBT_bc
Otázky na štátnice ZPBT_ing

Oddelenie spracovania surovín
Otázky nájdete na tejto stránke (Bc.) a tejto stránke (Ing).

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Otázky nájdete na tomto odkaze.

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií
Otázky nájdete na tejto stránke.

Oddelenie geo a montánneho turizmu
Otázky nájdete na tejto stránke.