Ústav zemských zdrojov

Využívanie a ochrana zemských zdrojov (PhD.)