Ústav zemských zdrojov

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ)

Vedúca oddelenia:

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128 b
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

Pracovníci:

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 127
Letná 9/A, 2. posch., č.d. 232 (dekanát)
E-mail: michal.cehlar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2009

prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 131c
E-mail: adriana.csikosova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2929

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Park Komenského 19
E-mail: beata.gavurova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2959

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: lucia.bednarova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2945

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.culkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3116

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: vojtech.ferencz@tuke.sk

doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: samer.khouri@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2026

doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: henrieta.pavolova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128a
E-mail: andrea.senova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2983

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2997

JUDr. Ing. Peter Kukelčík, PhD.
Komenského 19
E-mail: peter.kukelcik@tuke.sk

Ing. Marcel Behún, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: marcel.behun@tuke.sk

Ing. Karol Horanský, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: karol.horansky@tuke.sk

Mgr. Mária Shejbalova Muchová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 126a
E-mail: maria.muchova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982

Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: zuzana.jurkasova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966

Ing. Marcela Taušová, PhD.
Komenského 19, č.d. 130
E-mail: marcela.tausova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3115

Interní doktorandi: