Ústav zemských zdrojov

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ)

Vedúci oddelenia:

doc. Ing. Samer Khouri, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: samer.khouri@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2026

Pracovníci:

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 127
Letná 9/A, 2. posch., č.d. 232 (dekanát)
E-mail: michal.cehlar@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2009

prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
Park Komenského 19
E-mail: lucia.bednarova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2945

Ing. Mgr. Annamária Behúnová, PhD.
Park Komenského 19,
E-mail: annamaria.behunova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2985

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.culkova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3116

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128 b
E-mail: lucia.domaracka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Park Komenského 19
E-mail: beata.gavurova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2959

Mgr. Viera Ivanková, PhD. , MBA
Park Komenského 19,
E-mail: viera.ivankova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2982

doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: henrieta.pavolova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2984

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128a
E-mail: andrea.senova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2983

doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 128b
E-mail: zuzana.jurkasova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2966

doc. Ing. Marcela Taušová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 130
E-mail: marcela.tausova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3115

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 129a
E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2997