Ústav zemských zdrojov

Oddelenie montánnych vied (OMV)

Vedúci oddelenia:

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 103
E-mail: marian.sofranko@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2955

Pracovníci:

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 72
E-mail: viliam.bauer@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2981

prof. Ing. Ján Pinka, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 108
E-mail: jan.pinka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3150

doc. Ing. Jozef Čech, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 102
E-mail: jozef.cech@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2954

doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
Park Komenského 14, č.d. 23
E-mail: pavel.peterka@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2816

doc. Ing. Erika Škvareková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: erika.skvarekova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148

doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148

Ing. Jozef Bocan, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 107
E-mail: jozef.bocan@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2953

Ing. Marina Sidorová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 110
E-mail: marina.sidorova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 3148

Ing. Pavol Vavrek, PhD
Park Komenského 19, č.d. 105
E-mail: pavol.vavrek@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2952

Ing. Oľga Végsöová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 109
E-mail: olga.vegsoova@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2850

Interní doktorandi: