Ústav zemských zdrojov

Oddelenie spracovania surovín (OSS)

Vedúci oddelenia:

doc. Ing. Martin Sisol, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 30
E-Mail: martin.sisol@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2958

Pracovníci:

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 11
E-Mail: jiri.skvarla@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2962

doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 30
Mail: tomas.bakalar@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2958

doc. Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 16
Mail: maria.kanuchova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2990

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 16
Mail: lubica.kozakova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2391
Tel: +421 55 602 2969

Ing. Michal Marcin, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 8
Mail: michal.marcin@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992