Ústav zemských zdrojov

Oddelenie spracovania surovín (OSS)

Vedúca oddelenia:
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 054
Mail: lubica.kozakova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2990
https://orcid.org/0000-0001-7685-0077

Pracovníci:
prof. Ing. Martin Sisol, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 042
E-Mail: martin.sisol@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2958
https://orcid.org/0000-0003-2210-7012

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Park Komenského 19, č.d. 051, 055
E-Mail: jiri.skvarla@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2962
https://orcid.org/0000-0002-2860-1305

prof. Ing. Tomáš Bakalár, PhD., Ing-Paed.IGIP
Park Komenského 19, č.d. 056
Mail: tomas.bakalar@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2974
https://orcid.org/0000-0002-6985-9935

doc. Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 054
Mail: maria.kanuchova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2990
https://orcid.org/0000-0001-8947-8382

Ing. Michal Marcin, PhD.
Park Komenského 19, č.d. 053
Mail: michal.marcin@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992
https://orcid.org/0000-0002-3800-7203

Ing. Tomáš Holub, PhD. – vedecko-technický pracovník
Park Komenského 19, č.d. 053
Mail: tomas.holub@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992

Ing. Anna Girová, PhD. – vedecko-technický pracovník
Park Komenského 19, č.d. 055
Mail: anna.girova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2968

Andrea Mihalčíková –  technik výskumu a vývoja
Park Komenského 19, č.d. 048
Mail: andrea.mihalcikova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2956

Doktorandi:
Ing. Michaela Suďová
Park Komenského 19, č.d. 053
Mail: michaela.sudova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992